پیرامون استراتژی

تجربه‌نگاری دانشجوی ارشد MBA

پیرامون استراتژی

تجربه‌نگاری دانشجوی ارشد MBA

*

تجربه‌ی جالبی ست این که، اساتید و دوستان و آشنایان، بعد از این که می‌فهمند از یک رشته‌ی هنری به رشته‌ی مدیریتی تغییر مسیر داده‌ای با تعجب می‌پرسند: «چه ربطی داشت؟» ربطش را فقط کسانی می‌فهمند، که از یک رشته‌ی هنری وارد مدیریت شده باشند! یک ربطِ بنیادینِ پیوند خورده با پوست و گوشت و استخوان، یک عینک جدید برای بررسی اتفاق‌هایی که در هر دو رشته می‌افتد. این ارتباط و شوق کشف موضوعات جدید، مهم‌ترین انگیزه و شور من برای ادامه‌ی این مسیر است.


**

کارشناسی گرافیک دانشگاه الزهرا

دانشجوی ارشد MBA گرایش استراتژی دانشگاه تهران

نویسنده و روزنامه‌نگار مطبوعات همشهری

کمی تجربه و بسیاری علاقه‌مندی در حوزه‌ی تولید محتوا برای رسانه